Subsidiënten

Partners

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen we zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst.

Per verkochte DVD maken wij € 1,- over naar het Nationaal Ouderenfonds.

PGGM&CO is dé ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. Als coöperatie vormen we een sterk collectief van betrokken sociale partners, werkgevers, een ledenraad en bijna 750.000 leden.

NVG-knows stelt zich ten doel kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennistoepassing te stimuleren op het terrein van de natuur- en sociaal-wetenschappelijke aspecten van ouder worden en ouderdom.

DOCK is actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.

Wmo radar is een stichting die diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Rotterdam. Van hieruit bouwen we aan een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.

Coalitie Erbij Rotterdam richt zich op (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals in Rotterdam. De deelnemende partners van Coalitie Erbij Rotterdam verzorgen activiteiten, bijeenkomsten en trainingen, met als doel Rotterdammers te laten ervaren dat ze erbij horen.

Samen Lukt Het Zelf helpt inwoners en wijken, én helpt gemeenten, woningbouwcorporaties en andere instellingen. Door wijkverbinders op te leiden en de lokale initiatieven te begeleiden.

Met je hart slaat een brug tussen vergeten worden en aandacht krijgen. Zij zorgen dat mensen er zijn voor elkaar, dat ze elkaar ontmoeten. Met je hart gelooft dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner én rijker maakt. Hier zetten zij zich graag voor in. Persoonlijk en oprecht. Samen met anderen. Met heel hun hart.

Utrecht in Dialoog stimuleert betekenisvolle gesprekken tussen Utrechters met verschillende achtergronden, over voor hen belangrijke thema’s. Een dialoog respecteert verschillen, leidt tot nieuwe, verrijkende inzichten en verbondenheid in de stad.

Sponsors

Advisaris is een toonaangevend adviesbureau in de ouderenzorg.
Zorg begint en eindigt voor Advisaris bij de cliënt, want dat is immers degene om wie het allemaal draait. De tevredenheid van de cliënt weerspiegelt de kwaliteit van de zorg en daarmee van uw organisatie.

That’s LifeCoach is Pien Hoogland: “Als coach en trainer werk ik vanuit míjn hart naar het hart van de ander. Zo kan ik veel meer zien en jou helpen jouw hart  te openen. Daardoor ontvouwen zich mogelijkheden, verlangens, wensen en doelen die nog niet eerder zo helder waren. Van daaruit kun je werken aan het realiseren ervan.”